Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Mäntsälän Retki Ry:n osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Mäntsälän Retki Ry,
c
/o Timo Soini, 0400 901 206
www.mantsalanretki.fi

2. Yhteyshenkilöt
Timo Soini
mantsalan.retki@gmail.com
0400 901 206

3. Rekisterin nimi

Mäntsälän Retki Ry:n osallistujarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. E-postiosoitteiden mukaan toimitetaan jäsenistölle seuratiedoite kaksi-kolme kertaa vuodessa. (syyskokouksen päätös 11.11.2021).
Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.